Site banner
Thứ năm, 30. Tháng 3 2023 - 5:10

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Về việc tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật tỉnh Bến Tre năm 2022 Số 1341-CV/BTGTU 01/01/2023 09/01/2023
Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, vùng biển và địa bàn nội địa giai đoạn 2022 -2025 Số 641/KH-BCĐ389 07/10/2022 02/12/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" (12-1972 - 12/2022) Số 57-HD/BTGTU 13/10/2022 19/10/2022
Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 2078/QĐ-UBND 12/09/2022 15/09/2022
Quyết định 2077/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Mô hình ấp thông minh, Mô hình xã thông minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 2077/QĐ-UBND 12/09/2022 15/09/2022
Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 2073/QĐ-UBND 12/09/2022 15/09/2022
Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến tre giai đoạn 2021 - 2025 2075/QĐ-UBND 12/09/2022 15/09/2022
Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 2074/QĐ-UBND 12/09/2022 15/09/2022
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05 tháng 5 năm 2022của Bộ Chính trị về phương hương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 số 161-KH/TU 09/08/2022 24/08/2022