Site banner
Chủ nhật, 4. Tháng 12 2022 - 7:47

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quyết định 2077/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Mô hình ấp thông minh, Mô hình xã thông minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

File đính kèm: