Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 19:57

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

Hội Nông dân tỉnh gồm 02 Ban, Văn phòng.
Hội Nông dân cấp huyện gồm 08 huyện, 01 Thành phố
973 Chi hội, 7028 tổ hội, 136.816 hội viên nông dân
 
 
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA IX,
NHIỆM KỲ 2018-2023
 
Thường trực Hội Nông dân tỉnh:
 
1. Đ/c Đoàn Văn Đảnh
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX (từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019)
 
2. Đ/c Lao Văn Trường
Phó Chủ tịch thường trực (từ 10/2018 đến 20/8/2019)
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX (từ ngày 21/8/2019 đến nay)  
 
  
                                       3. Đ/c Võ Văn Chiến                                          
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Xây dựng hội    
 
 
4. Đ/c Đoàn Văn Phúc
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban phong trào và Hỗ trợ nông dân
 
Các Ủy viên Ban Thường vụ
 
5. Đ/c Hồ Hiếu Thuận
Chánh Văn phòng 
 
6. Đ/c Huỳnh Văn Nhơn 
Phó trưởng ban Xây dựng Hội
 
7. Đ/c Phùng Anh Thục Đoan 
Phó Trưởng ban PT và hỗ trợ ND
(06/2020 chuyển công tác khác)
 
 8. Đ/c Ngô Văn Mười    
Chủ tịch Hội Nông dân H. Chợ Lách 
9. Đ/c Nguyễn Hữu Học 
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Ba Tri
 
 
 
Các Ủy viên Ban Chấp hành 
 
 
10. Đ/c Nguyễn Thành Tâm 
Chuyên viên Ban PT và Hỗ trợ nông dân
 
11. Đ/c Lê Nhựt Chiêu
Chuyên viên Ban PT và Hỗ trợ nông dân 
 
12. Đ/c Lê Thị Huỳnh Lê 
Chuyên viên Ban Xây dựng Hội
 
13. Đ/c Nguyễn Đăng Khoa
Chuyên viên Ban PT và HT nông dân
 
14. Nguyễn Phương Tùng 
Chủ tịch Hội Nông dân TP Bến Tre
 
15. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Giồng Trôm
 
16. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chủ tịch Hội Nông dân H. Mỏ Cày Bắc
 
 17. Đ/c Đặng Thị Hồng 
Chủ tịch Hội Nông dân H. Bình Đại
(từ tháng 10/2018 đến 5/2019)
 
 18. Đ/c Huỳnh Văn Hiếu
Chủ tịch Hội Nông dân H. Châu Thành
 
19. Đ/c Lê Văn Thơm  
Chủ tịch Hội Nông dân H. Thạnh Phú
 
 20. Đ/c Lê Hoàng Thanh
Phó Chủ tịch liên minh HTX tỉnh 
 
 21. Đ/c Nguyễn Trung Chương
Phó Chủ tịch Hiệp hội dừa Bến Tre
 
22. Đ/c  Trịnh Minh Châu
Phó Giám đốc Sở TT & TT
 
 23. Đ/c Đặng Thanh Tùng 
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Mỏ Cày Nam
 
24. Đ/c Cao Minh Đức
 Phó Giám đốc Sở NN và PTNT 
(từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018)
 
25. Đ/c Nguyễn Văn Hải 
Phó Giám đốc NHNH & PTNT (CN Bến Tre)
 
26. Đ/c Lê Văn Đáo
  Phó Giám đốc Sở TN & MT  
 
27. Đ/c Trần Văn Đấu
Phó Giám đốc Sở Công thương
 
28. Đ/c Đoàn Hải Nam
Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH 
 
29. Đ/c Đàm Văn Hưng 
Chủ cơ sở Hương Miền Tây 
 
 30. Đ/c Nguyễn Văn Vưng
Phó Giám đốc Sở KHCN
 
 
 
31. Đ/c Đặng Thị Kiều Nương
Chủ tịch HND xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại 
 
 
 
 
 

32. Đ/c Lê Nguyễn Hồng Linh

Chủ tịch HND xã Phong Nẫm, Giồng Trôm

(đến 6/2020 chuyển công tác khác)