Site banner
Thứ năm, 30. Tháng 3 2023 - 4:53

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

 

Hội Nông dân tỉnh gồm 02 Ban, Văn phòng.
Hội Nông dân cấp huyện gồm 08 huyện, 01 Thành phố
973 Chi hội, 7028 tổ hội, 136.816 hội viên nông dân
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

 
 
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC CẤP HỘI TRONG TỈNH

 
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA IX,
NHIỆM KỲ 2018-2023
 
Thường trực Hội Nông dân tỉnh:
 
1. Đ/c Đoàn Văn Đảnh
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX (từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019)
 
2. Đ/c Lao Văn Trường
Phó Chủ tịch thường trực (từ 10/2018 đến 20/8/2019)
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX (từ ngày 21/8/2019 đến nay)  
 
  
                                       3. Đ/c Võ Văn Chiến                                          
Phó Chủ tịch
 
 
4. Đ/c Đoàn Văn Phúc
Phó Chủ tịch (nghỉ việc năm 2020)
 
5. Đ/c Trần Dương Thuấn
Phó Chủ tịch (06/2020 đến nay)
Các Ủy viên Ban Thường vụ
 
 
5. Đ/c Hồ Hiếu Thuận
Chánh Văn phòng 
 
6. Đ/c Huỳnh Văn Nhơn 
Phó Trưởng ban Xây dựng Hội
 
 
7. Đ/c Phùng Anh Thục Đoan 
Phó Trưởng ban PT và hỗ trợ ND
(06/2020 chuyển công tác khác)
 
 8. Đ/c Ngô Văn Mười    
Chủ tịch Hội Nông dân H. Chợ Lách 
(06/2020 nghỉ hưu)
9. Đ/c Nguyễn Hữu Học 
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Ba Tri
(tháng 8/2020 chuyển công tác khác)
 
10. Đ/c Lê Nhựt Chiêu
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội
(02/2021 đến nay)
 

 

11. Đ/c Phan Văn Bình

Chủ tịch HND H. Thạnh Phú

(02/2021 đến nay)

 
 
Các Ủy viên Ban Chấp hành
12. Đ/c Nguyễn Thành Tâm 
        Chuyên viên Kinh tế hội             
13. Đ/c Lê Thị Huỳnh Lê 
               Chuyên viên Xây dựng Hội 
 
  14. Đ/c Nguyễn Đăng Khoa
   Chuyên viên Kinh tế - Xã hội
 
 
 15. Đ/c Nguyễn Quốc Trai     
Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội 
                              (2/2021 đến nay)                                          
16. Đ/c Trần Thị Chuyên viên Ban Xây dựng                             
                  (2/2021 đến nay)                                    
 
 
17. Đ/c Nguyễn Nhựt Trường
Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội
                        (01/2022 đến nay)                          
 18. Nguyễn Phương Tùng
Chủ tịch Hội Nông dân TP Bến Tre
  (nghỉ hưu năm 2019) 
                                                                                                                     
19. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Giồng Trôm
                                                                                                                 
                                                                
 
20. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chủ tịch Hội Nông dân H. Mỏ Cày Bắc
 (UV.BTV 02/2021, chuyển công tác khác 12/2021)    
                                                        
 
 21. Đ/c Đặng Thị Hồng    
    Chủ tịch Hội Nông dân H. Bình Đại              
(từ tháng 10/2018 - 5/2019)
22. Đ/c Huỳnh Văn Hiếu
 Chủ tịch Hội Nông dân H. Châu Thành         
 
 
23. Đ/c Lê Văn Thơm
Chủ tịch Hội Nông dân H. Thạnh Phú
 
 
 24. Đ/c Lê Hoàng Thanh    
         PCT Liên minh HTX tỉnh    
 
25. Đ/c Nguyễn Trung Chương 
 PCT Hiệp hội Dừa Bến Tre
 
 
26. Đ/c Trịnh Minh Châu
Giám đốc Sở TT&TT
 
 
28. Đ/c Cao Minh Đức
 Phó Giám Đốc Sở NN&PTNN
(từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018)
 
29. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Phó Giám đốc NHNH & PTNT (CN Bến Tre)
     (nghỉ hưu 2021)
 
 30. Đ/c Lê Văn Đáo   
                          Phó Giám đốc Sở TN & MT                           
                                         (nghỉ hưu 2021)                                  
31. Đ/c Trần Văn Đấu
Phó Giám đốc Sở Công thương
 
 
32. Đ/c Đoàn Hải Nam
            Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH                
 
 
 33. Đ/c Đàm Văn Hưng    
                               Chủ cơ sở Hương Miền Tây                           
 
34. Đ/c Nguyễn Văn Vưng 
     Phó Giám đốc Sở KHCN
                                     (tháng 8/2020 chuyển công tác khác)              
 
35. Đ/c Đặng Thị Kiều Nương
Chủ tịch HND xã Đại Hòa Lộc
              (03/2020 chuyển công tác khác)                  
 
 36. Đ/c Lê Nguyễn Hồng Linh  
Chủ tịch Hội Nông dân H. Chợ Lách 
(06/2020 nghỉ hưu)
 
37. Đ/c Huỳnh Quang Đức
 Phó Giám đốc Sở NN & PTNT
(12/2019 đến nay)
 
 
   38. Đ/c Ngô Văn Trang
Chủ tịch HND H. Chợ Lách
(02/2021 đến nay)
 
 
 39. Đ/c Lê Văn La 
Chủ tịch HND H. Bình Đại
(02/2021 đến nay)
 
40. Đ/c Phạm Quốc Hùng
 Chủ tịch HND. TP Bến Tre
(02/2021 đến nay)
 
 
41. Đ/c Phạm Văn Thành
Chủ tịch HND H. Ba Tri
(02/2021 đến nay)
 
 
 42. Đ/c Nguyễn Công Danh 
Chủ tịch HND xã Sơn Phú H. Giồng Trôm
(02/2021 đến nay)
 
43. Đ/c Nguyễn Thị Kim Bình
Trưởng phòng Kinh doanh-Ngân hàng NN & PTNT
(01/2022 đến nay)
 
 
44. Đ/c Dương Văn Châm
Chủ tịch HND xã Châu Hưng H. Bình Đại
(02/2021 đến nay)