Site banner
Thứ năm, 30. Tháng 3 2023 - 6:00

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Số 18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 04/11/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) số 504 -HD/TWHNDVN 29/08/2022 07/09/2022
Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 số 16 -CT/TW 10/08/2022 24/08/2022
Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới Số 454-KL/HNDTW 06/07/2022 14/07/2022
Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022) Số 50-HD/BTGTU 28/06/2022 06/07/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) Số 51-HD/BTGTU 28/06/2022 06/07/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022) HD số 43--HD/BTGTU 03/06/2022 10/06/2022
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu HD số 43 -HD/BTGTU 03/06/2022 10/06/2022
Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/2012-11/6/2022) Số 39-HD/BTGTU 05/05/2022 06/05/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 1922) 37-HD/BTGTU 25/02/2022 02/03/2022