Site banner

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Số 25-HD/BTGTU 16/12/2021 23/12/2021
Đề cương truyền vận động người dân xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình 3512/KH-BHXH 26/11/2021 01/12/2021
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 687-CV/BTGTU 30/11/2021 01/12/2021
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số 1058-CV/HNDT 30/11/2021 01/12/2021
Kế hoạch hưởng ứng ''Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại tỉnh Bến Tre năm 2021 Số 203/KH-BATGT 09/11/2021 26/11/2021
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 Số 56/HD-UBMTTQ-BTT 11/10/2021 26/10/2021
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999-15/10/2021) 01/10/2021 01/10/2021
Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế -xã hội trong trạng thái bình thường mới Số 21-HD/TBTTVĐ 28/09/2021 28/09/2021
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 21/09/2021 28/09/2021
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước 19-HD/BTGTU 09/09/2021 16/09/2021