Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 12:35

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Về việc thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 04-8 đến nay