Site banner
Thứ năm, 9. Tháng 2 2023 - 3:09

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" (12-1972 - 12/2022)