Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:09

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, vùng biển và địa bàn nội địa giai đoạn 2022 -2025