Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 20:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tư tưởng HCM

Ngày đăng: 11/05/2019
Trong những năm qua, Hội Nông dân xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri đã tập trung quán triệt sâu sắc việc học tập và thực hiện các nội dung, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Ngày đăng: 25/01/2019
Năm 2018 khép lại - chúng ta đã đi qua hai phần ba chặng đường của nhiệm kỳ năm 2015 - 2020. Ðiểm lại năm “khởi động - 2016”, “hành động - 2017”, “tăng tốc - 2018”, toàn Ðảng bộ đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Ngày đăng: 11/10/2018
Qua sinh hoạt chi hội, tổ nhân dân tự quản, ông được tiếp thu đầy đủ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, ông xác định nội dung cần học tập và làm theo Bác là tác phong gương mẫu, gần dân, sát dân, vì dân, luôn “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm việc khoa học” không chỉ có cán bộ, đảng viên mà mỗi người phải có ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện từ trong gia đình đến xã hội.
Ngày đăng: 11/10/2018
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên toàn huyện.