Site banner

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành cùng các đoàn thể họp đánh giá công tác ủy thác năm 2021

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành vừa tổ chức phiên họp giữa NHCSXH huyện với 04 tổ chức Hội-đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện và 04 hội đoàn thể cấp huyện.

Năm 2021, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội chưa được phát huy cao. Nhiều khách hàng vay vốn gặp khó khăn trong việc trả nợ, trả lãi. Từ đó các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng như nợ quá hạn, lãi tồn, món vay 3 tháng không hoạt động tăng cao so đầu năm; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) còn nhiều hạn chế, tăng tổ trung bình, tổ có tỉ lệ nợ quá hạn trên 2%, phát sinh tổ yếu.

Quang cảnh buổi họp

Tuy nhiên, hoạt động phối hợp giữa NHCSXH huyện và các Hội-đoàn thể các cấp đã được triển khai thực hiện tốt. Đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng của NHCSXH, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng 11%, chất lượng tín dụng về cơ bản vẫn đảm bảo trong tầm kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm thực hiện khá tốt, chất lượng từng bước được nâng lên.

Để chủ động thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các Hội-đoàn thể cấp huyện đã thảo luận, đề ra chương trình công tác. Trong đó chủ yếu là tập trung các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, sai sót trong hoạt động ủy thác tại đơn vị cấp xã và Tổ TK&VV.

Dịp này, Phòng giao dịch NHCSXH và 04 tổ chức Hội-đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện cũng đã ký lại Văn bản liên tịch theo chỉ đạo của Tổng giám đốc NHCSXH.

Phan Hoàng Tuấn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành