Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:47

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nông dân xã Khánh Thạnh Tân phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội

Những năm qua Hội nông dân xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đã tích cực phối hợp với NHCSXH huyện Mỏ Cày Bắc đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng đã góp phần hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ảnh: Hội viên xã Khánh Thạnh Tân vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phát triển kinh tế

Hội nông dân xã Khánh Thạnh Tân hiện có 1.074 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội và 43 tổ hội. Để tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội, cùng nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Những năm qua Hội nông dân xã Khánh Thạnh Tân đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Được vay vốn hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt sản xuất và chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh, dịch vụ cho thu nhập ổn định. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Lắm, hội viên nông dân chi hội ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, trước đây gia đình anh thuộc diện hộ nghèo do thiếu vốn đầu tư chăn nuôi sản xuất. Năm 2019, gia đình anh được tiếp cận với nguồn vốn Ngân hành Chính sách xã hội thông qua tổ chức Hội nông dân với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư vào chăn nuôi heo sinh sản, đến đầu năm 2022, Ngân Hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng đối với hộ mới thoát nghèo. Gia đình anh đã mạnh dạn vay lên mức tối đa là 100 triệu đồng để đầu vào làm chuồng trại mở rộng quy mô chăn nuôi heo sinh sản trung bình mỗi con heo mẹ sinh sản khoản 2 lần trên năm, mỗi đàn heo con khoản 12 con. Hiện tại anh đang nuôi trong chuồng gồm 13 con heo mẹ sinh sản và 60 con heo con. Hàng năm trừ tất cả chi phí anh còn lãi khoản 100 triệu đồng.  Từ mô hình chăn nuôi heo sinh sản đến nay gia đình anh đã vươn lên trở thành hộ khá trong ấp. 

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn, đến nay Hội Nông dân xã Khánh Thạnh Tân đã quản lý hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 16 tỷ đồng, có 562 hộ hội viên vay. Trong quá trình bình xét cho vay vốn, Hội luôn quán triệt các tổ tiết kiệm và vay vốn phải họp bình xét và cho vay bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích; đồng thời, phối hợp với NHCSXH huyện hàng tháng tổ chức giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm tại xã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con hội viên đến giao dịch.  Bên cạnh đó, công tác kiểm tra sau khi cho vay cũng được thực hiện chặt chẽ. Nhờ đó, Hội đã kịp thời phát hiện các hộ vay vốn nhưng chưa đầu tư sử dụng vốn và có biện pháp đôn đốc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Các khoản nợ đến hạn đều được hộ vay chấp hành trả nợ 100%, không có trường hợp phải chuyển nợ quá hạn hay nợ xấu.

Hội viên nông dân tham gia vào tổ chức Hội nông dân được tổ chức Hội đứng ra tín chấp với NHCSXH tạo điều kiện cho hội viên nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời gian linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng tích lũy của người nghèo đã giúp cho nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Thạnh Tân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo./.

HND xã Khánh Thạnh Tân