Site banner
Thứ sáu, 22. Tháng 9 2023 - 14:07

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Bến Tre triển khai chương trình tư vấn lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà

Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam theo Quyết định số 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức chương trình hỗ trợ tư vấn viên lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà cho các Ban ngành đoàn thể trên địa bàn các huyện, thành phố.

Mục tiêu chương trình nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên, tư vấn việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, qua đó góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh chương trình tư vấn hỗ trợ truyền thông phát triển điện mặt trời trên mái nhà

trên địa bàn Thành phố Bến Tre

Chương trình hỗ trợ tư vấn viên lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà bắt đầu từ tháng 5 đến hết năm 2019, hoặc thời điểm Tổng Công ty Điện lực miền Nam thông báo hoàn thành công tác vận động khách hàng thuộc địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trong năm 2019.

Đối tượng tham gia vào đội ngũ tư vấn viên, tư vấn lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà là các Đoàn viên/Hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể, và được tổ chức đoàn thể xác nhận tham gia chương trình; Cán bộ công nhân viên Điện lực thực hiện hoạt động tư vấn ngoài giờ làm việc và các Dịch vụ bán lẻ điện năng.

Các tư vấn viên tham gia chương trình hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động tư vấn và các hành vi khi tham gia chương trình.  

Quyền lợi của các tư vấn viên là được hỗ trợ tài chính khi các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp được tư vấn hoàn thành việc đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà, và có ký kết hợp đồng bán điện dư cho ngành điện. Mức hỗ trợ tài chính lắp đặt Pin mặt trời mái nhà (PMTMN) cụ thể như sau: Mức 1: Hỗ trợ 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 01 kWp < PMTMN < 2,5 kWp; Mức 2: Hỗ trợ 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 2,5 kWp < PMTMN ≤ 5 kWp; Mức 3: Hỗ trợ 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng) tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 05 kWp < PMTMN < 10 kWp; Mức 4: Hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có PMTMN ≥ 10kWp. 

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, khi tham gia chương trình hỗ trợ tư vấn viên lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà, các tư vấn viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tuyên truyền lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà; Phương thức thanh toán toán hỗ trợ sau khi tư vấn đạt kết quả; Xác nhận trách nhiệm của tư vấn viên khi thực hiện hoạt động tư vấn…

 

Điện lực Bến Tre