Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:32

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thu hoạch sầu riêng phải đảm bảo đủ độ chín

 

Tránh thu hoạch sầu riêng non, không đủ độ chín.

Theo đó, khuyến cáo nông dân khi thu hoạch sầu riêng phải đảm bảo đủ độ chín để đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, tránh thu hoạch sầu riêng non, không đủ độ chín.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Chợ Lách, Châu Thành và Mỏ Cày Bắc chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể huyện thông tin tuyên truyền khuyến cáo nông dân khi thu hoạch sầu riêng phải đảm bảo đủ độ chín nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu và uy tín sầu riêng Việt Nam.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã có sản xuất sầu riêng cần tăng cường các kỹ thuật và giải pháp canh tác sầu riêng, đặc biệt kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng theo Quyết định số 362/QĐ-TT-CCN ngày 9-10-2023 của Cục Trồng trọt.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp phối hợp với địa phương triển khai tập huấn Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng theo Quyết định số 362. Trong đó, cần hướng dẫn nông dân thực hiện sản xuất sầu riêng đáp ứng theo yêu cầu thị trường.

Các tổ chức, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục thực hiện hỗ trợ và liên kết với nông dân sản xuất sầu riêng, thực hiện đúng Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng theo Quyết định số 362; tổ chức sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu liên kết tập trung, ổn định lâu dài; thiết lập, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu; thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.

 

Nguồn Báo Đồng Khởi