Site banner
Chủ nhật, 25. Tháng 9 2022 - 6:14

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành triển khai tập huấn cho đối tượng ngoài ngành năm 2022

 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành vừa triển khai tổ chức tập huấn cho đối tượng ngoài ngành là cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng ấp/khu phố.

Tham gia lớp tập huấn có 138 học viên của 21 xã-thị trấn tham dự tại 04 cụm Phú An Hòa, Tường Đa, Thị Trấn và Phú Đức. Học viên được giới thiệu các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại địa phương; tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo và trưởng ấp/khu phố trong hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời cập nhật thực trạng tín dụng chính sách tại cơ sở để định hướng trong công tác. Qua đó học viên nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến bà con nhân dân nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Quang cảnh tập huấn tại xã Phú An Hòa

Tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng ngoài ngành là chương trình trong kế hoạch thường niên của NHCSXH, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoài hệ thống NHCSXH, góp phần thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phan Hoàng Tuấn, Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành