Site banner
Chủ nhật, 4. Tháng 12 2022 - 8:00

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp

Ngày 28/8/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Tri, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú. Ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ông Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự và báo cáo các chuyên đề Nghị quyết tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên báo cáo 06 chuyên đề như Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo các chuyên đề Nghị quyết

Theo kế hoạch, ngày 30/8/2019 và 03/9/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tiếp tục Hội Nghị triển khai Nghị quyết tại điểm Mỏ Cày Bắc gồm các huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, tại điểm Giồng Trôm gồm các huyện Giồng Trôm, Thành Phố Bến Tre, Châu Thành.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn kiện đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ hội viên, nông dân trong tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết trong thời gian sắp tới.

Huỳnh Lê