Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:36

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều ngày 12/12/2020, Tại điểm cầu Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án " Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Ban chỉ đạo Đề án 61 Trung ương) và 08 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 673/QĐ-TTg), dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị- Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Dân vận Trung ương-Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 61, đồng chí Thào Xuân Sùng, UV BCH Trung ương Đảng-Bí thư Đảng đoàn-Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ  đạo Đề án 61, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 đầu cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại biểu lãnh đạo chủ trì tại điểm cầu Hà Nội

Điểm cầu Bến Tre dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lao Văn Trường, Chủ tịch HND tỉnh- Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án 61, các thành viên BCĐ và đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 61, thường trực các huyện, thành Hội tham dự.

Quang cảnh đại biểu dự tại điểm cầu Bến Tre

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ tịch TW HND Việt Nam- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ  đạo Đề án 61 Thào Xuân Sùng báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 08 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định 673 được các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực phối hợp thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới, nâng cao chất lượng, hàng năm bình quân có hơn 6,5 triệu hộ đăng ký, có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138 % so với mục tiêu Đề án 61), trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 27 ngàn hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng,…giúp trên 220 ngàn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm,…trị giá trên 4,8 tỷ đồng, nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018) tăng gấp 3,92 (đạt 156,8% so mục tiêu Đề án). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, đến năm 2020 ước giảm còn dưới 3%. Chính phủ đã cấp 660 tỷ đồng bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, 63 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp địa phương gần 2 ngàn tỷ đồng, giúp trên 568 ngàn lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp các bộ, ngành ở Trung ương, các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Hỗ trợ xây dựng và duy trì hàng trăm “Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật”, cuộc thi “Nhà nông đua tài”, “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông”, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của nông dân, tự sáng chế, tự nghiên cứu được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất; các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân. Nhiều tỉnh, thành Hội đã chủ động đăng ký tham gia thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có 5.177 xã (58,2 %) đạt chuẩn nông thôn mới. Các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân khai thác, sử dụng có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Các cấp hội đã chủ trì phối hợp tổ chức tốt các cuộc giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền và dư luận đánh giá cao. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đề án, 100 % Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đat được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo quyết liệt và tích cực kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 61 của các địa phương; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các bộ, ngành ở Trung ương và các sở, ngành, địa phương; sự tích cực, chủ động tham mưu của Hội Nông dân các cấp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Kết luật 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chủ trì hội nghị (nguồn: Cổng thông tin Chính phủ)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Đề án và vai trò tham mưu của Hội Nông dân các cấp đã có nhiều cố gắng nỗ lực tổ chức triển khai hiệu quả thực hiện Đề án 61 và Quyết định 673. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu của Ban Chỉ đạo; nông dân và tổ chức Hội không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình tâm huyết, có tư duy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, làm việc thực chất hiệu quả. Tiếp tục xây dựng mẫu người nông dân mới có khoa học công nghệ, đổi mới tư duy cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở. Đề nghị các bộ, ban, ngành cấp ủy chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình theo Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong giai đoạn mới cần huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực được giao cho Hội nông dân, nhất là những trung tâm dạy nghề, tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân; thực hiện tốt cơ chế chính sách bảo vệ quyền và lợi ích của người nông dân; phát huy hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm nồng cốt trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo và thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại bền vững, tạo điều kiện cho nông dân đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huỳnh Lê (BXD Hội)