Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:57

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Thông tin một số chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Bến Tre 10/05/2024 10/05/2024
Công văn của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024 (Kèm thể lệ) Số 6519/MTTW-BTT 20/06/2023 04/09/2023
Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 15-CT/TU 02/06/2023 06/06/2023
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới Số 10/CT-TTg 19/04/2023 14/05/2023
Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Số 18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 04/11/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) số 504 -HD/TWHNDVN 29/08/2022 07/09/2022
Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 số 16 -CT/TW 10/08/2022 24/08/2022
Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới Số 454-KL/HNDTW 06/07/2022 14/07/2022
Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022) Số 50-HD/BTGTU 28/06/2022 06/07/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) Số 51-HD/BTGTU 28/06/2022 06/07/2022