Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:28

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Trong tỉnh

Ngày đăng: 25/02/2019
Sáng 22/2/2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 và công bố Đề án tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đông đảo các phóng viên, nhà báo, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đến dự.
Ngày đăng: 18/02/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Việc công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II không chỉ đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân mà còn là điều kiện quan trọng để TP. Bến Tre tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày đăng: 18/01/2019
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đồng khởi ở Bến Tre là sự vận dụng sáng tạo và đúng đắn Nghị quyết 15 của Đảng. Nghị quyết 15 xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân,... Vận dụng tinh thần đó Bến Tre nêu khẩu hiệu: Diệt ác, phá kìm, giành chính quyền về tay nhân dân. Về phương pháp đấu tranh, Nghị quyết xác định lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang,... Vận dụng tinh thần đó, Bến Tre sáng tạo thành phương châm Chính trị - Vũ trang - Binh vận hai chân ba mũi mà lực lượng chủ lực là Đội quân tóc dài,... Đây chính là tính sáng tạo của Đồng khởi Bến Tre.
Ngày đăng: 27/12/2018
Đến hẹn lại lên, cứ đến thời điểm cuối năm, các tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, bình xét tổ chức đảng và đảng viên trong năm qua. Mỗi cán bộ, đảng viên có dịp được đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để từ đó mỗi người tiếp tục phát huy ưu điểm, thấy rõ những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân mình để có giải pháp điều chỉnh, đề ra kế hoạch phấn đấu, khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.
Ngày đăng: 03/10/2018
Nhằm tạo sự gắn kết trong phát triển chuỗi giá trị thời gian tới, Hội nông dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Hội nông dân TP.HCM.
Ngày đăng: 03/10/2018
Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cụ thể hóa của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, cũng như triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đóng vai trò chủ đạo đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực đáng kể.