Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 14:06

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Số 250-CV/HNDT 10/05/2019 10/05/2019
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (có đề cương gửi kèm theo) Số 48-KH/HND 02/05/2019 02/05/2019
Công văn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh số 234-CV/HNDT 25/04/2019 25/04/2019
Công văn tuyên truyền, kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế Lao động và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre Số 229-CV/HNDT 22/04/2019 23/04/2019
Công văn phối hợp xây dựng ấp, khu phố an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2018-2020 Số 22-CV/HNDT 11/04/2019 11/04/2019
Về việc tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2019) 05/04/2019 05/04/2019
Về việc tuyên truyền, kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 33 năm Ngày Quốc tế Lao động và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre Số 214-CV/HNDT 05/04/2019 05/04/2019
Công văn tuyên truyền Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019, kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Số 195-CV/HNDT 26/03/2019 29/03/2019
Báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 02-BC 19/07/2018 08/10/2018
Chương trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 02-CT 19/09/2018 08/10/2018