Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:22

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Phiếu góp ý mẫu logo sầu riêng Cái Mơn 849/SKHCN-QLKH 21/07/2021 23/07/2021
Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vaccin phòng Covid-19 tỉnh Bến Tre năm 2021 - 2022 4172/KH-UBND 20/07/2021 23/07/2021
Nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người 952/CAT-XDPT 15/07/2021 22/07/2021
Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CP-TTg (kèm đề cương tuyên truyền) số 492-CV/BTGTU 19/07/2021 21/07/2021
Kế hoạch của Sở Nông nghiệp về xây dựng vùng sản xuất chăn nuôi bò, heo tập trung gắn phát triển chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 215/KH-SNN 08/07/2021 09/07/2021
Kế hoạch của Tỉnh ủy về tuyên truyền kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo 68-KH/TU 06/07/2021 08/07/2021
Nội dung tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 788/CAT-XDPT 16/06/2021 02/07/2021
Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển 3200/KH-UBND 08/06/2021 02/07/2021
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)/8/ 02/07/2021 02/07/2021
Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Đề án nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng “Bến Tre xanh” giai đoạn 2021-2026 Số: 811/QĐ-UBND 13/04/2021 02/07/2021