Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:17

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Xã Bình Khánh Tây tổ chức tọa đàm chuyên đề “Xã không để phát sinh người nghiện ma túy"

Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường UBND xã Bình Khánh Tây, Hội Nông dân xã tổ chức tọa đàm với chuyên đề “Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy năm 2019. Ông Võ Văn Chiến- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Ông Đặng Thanh Tùng, Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam, Bà Võ Thị Cúc- Phó Trưởng Công an huyện, Bà Phạm Thị Chung- Trưởng phòng Tư pháp đến dự.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm các đại biểu được nghe đại biểu công an huyện phổ biến tình hình ma túy, các hình thức cai nghiện ma túy; kỹ năng nhận biết các giai đoạn nghiện; đặc trưng chủ yếu của người sử dụng ma túy cũng như tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; Kỹ năng tuyên truyền, vận động, đấu tranh ngăn ngừa phòng, chống ma túy. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện phòng, chống ma túy ở địa phương… Đại biểu các ngành, đoàn thể và các chi hội Nông dân các ấp tham gia phát biểu thảo luận xoay quanh công tác vận động tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng trong diện quản lý, đề xuất giải pháp phối hợp vận động tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Ông Đặng Thanh Tùng, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Ông Đặng Thạnh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị Hội Nông dân xã cần tích cực tham mưu tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành đoàn thể trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, quan tâm công tác phối hợp nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, cảm hóa đối tượng cho cán bộ, hội viên, nông dân, phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Bình Khánh Tây thực hiện thành công mô hình Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy, góp phần thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Bến Tre của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Huỳnh Lê