Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 22:46

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Về việc thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 04-8 đến nay