Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:02

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tổng kết ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng khu vực thành phố Bến Tre

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã phối hợp với Điện lực thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết đề án ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng khu vực thành phố Bến Tre.

Điện lực thành phố Bến Tre hiện đang ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp với 46.347 khách hàng, trong đó khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chiếm 90,6% và ngoài sinh hoạt chiến 9,4%.

Điện lực thành phố là đơn vị đầu tiên của Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện thí điểm đề án ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng, làm cơ sở để nhân rộng ra toàn Công ty. Để triển khai thực hiện đề án đạt kết quả, thời gian qua, Điện lực thành phố Bến Tre đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức đoàn thể…tuyên truyền đến các tổ nhân dân tự quản, về việc ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Song song với đó, Điện lực thành phố cũng đã gởi tin nhắn SMS đến số điện thoại mà khách hàng cung cấp về thời gian thay đổi hình thức thu tiền điện. Gởi danh sách các điểm thu hộ để khách hàng tiện thanh toán trong thời gian chưa mở tài khoản tại các ngân hàng, phối hợp với các ngân hàng, chi nhánh Viettel Bến Tre, đơn vị thu hộ Airpay, Payoo, Ecpay…ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án, Điện lực thành phố Bến Tre nhìn nhận, bước đầu gặp không ít khó khăn do người dân chưa quen, chưa tin với các hình thức thanh toán điện tử, hay chưa mở tài khoản tại ngân hàng... Qua công tác tuyên truyền, vận động dù người dân đã dần đồng thuận, tuy nhiên việc thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt vẫn chưa cao. Cụ thể, trong tháng 7-2019, Điện lực thành phố Bến Tre đã phát hành 46.194 hoá đơn, trong đó có 8.990 khách hàng thanh toán qua ngân hàng, chiếm tỉ lệ gần 19,5%, thanh toán tại quầy giao dịch ngân hàng là 2.431 khách hàng, tỉ lệ gần 5,3%, thanh toán qua các tổ chức trung gian trên 33.821 khách hàng, tỉ lệ trên 73,2%.

Để việc thay đổi hình thức thanh toán tiền điện nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, Điện lực thành phố Bến Tre đề xuất các ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa việc vận động người dân đăng ký mở tài khoản, có chính sách ưu đãi khi người dân thanh toán qua ngân hàng, nhằm tạo thêm động lực cho người dân tham gia, bên cạnh đó, khi khách hàng thực hiện giao dịch tại các điểm trung gian, thu hộ… các nhân viên giao dịch nên tư vấn, giới thiệu khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại…

(Hình ảnh: Bà Võ Thị Thúy - PGĐ Điện lực thành phố Bến Tre báo cáo Tổng kết ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng

khu vực thành phố Bến Tre)

Điện lực thành phố Bến Tre cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tuyên truyền đến khách hàng về các lợi ích của việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời Điện lực thành phố Bến Tre cũng sẽ phối hợp với các tổ nhân dân tự quản nắm bắt và xử lý kịp thời các khiếu nại, phản ánh của khách hàng, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng, thực hiện tốt Đề án phát triển thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của Công ty Điện lực Bến Tre và chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

         

 

 

Lưu Niệm-Điện lực Bến Tre