Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:38

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tọa đàm Nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân

Ngày 26-4-2024, tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ hội”. Đây là hoạt động nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc sinh hoạt các chi, tổ hội trong thời gian qua, đề ra những giải pháp đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Chi, tổ Hội trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi, tổ Hội, tạo động lực thu hút các hội viên nông dân tích cực tham gia sinh hoạt đạt chất lượng, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương,tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú dự và chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh phát biểu gợi ý tham luận, thảo luận

Theo báo cáo, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra sức thi đua tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 5-8-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 982 chi hội, hơn 7.360 tổ hội nông dân với tổng số gần 150.700 hội viên, chiếm 72,42% so với hộ nông nghiệp. Trong đó, 337 Chi hội trưởng là đảng viên (chiếm tỷ lệ 34%), 110 chi hội trưởng là nữ. Về chất lượng hoạt động, có 506 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm hơn 51,5%; 3.282 tổ hội xuất sắc, chiếm hơn 44%; toàn tỉnh không còn chi hội, tổ hội kém.

Nhìn chung, các cấp hội, nhất là các chi hội, tổ hội luôn quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, hội thảo, các phong trào, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do hội thực hiện, các hoạt động văn hóa, xã hội...Đồng thời, tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước và các cấp hội…

Đại biểu phát biểu tham luận

Phát biểu tham luận, đồng chí Trần Văn Tây, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú cho rằng: Để nâng cao chất lượng hội viên, Hội Nông dân cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên trong chấp hành, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho hội viên nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia vào tổ chức Hội. Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, neo đơn vươn lên trong cuộc sống, giúp họ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ nhà ở,...qua đó, tạo động lực, tích cực cho hội viên nông dân tham gia thực hiện công trình, phần việc của Hội.

Cùng với đó, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ An Nguyễn Thị Huyền Trang đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ hội cụ thể: Hội cấp trên cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ hội để kịp thời cập nhất những kiến thức mới, những chủ trương mới phục vụ cho công tác tuyên truyền và quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tại chi, tổ hội. Hội cấp trên tiếp tục quan tâm triển khai nhiều dự án, tạo điều kiện cho hội viên được tham gia vào các dự án phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tạo điều kiện để hội viên nông dân tiếp cận các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành thạo tay nghề, áp dụng vào trong quá trình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ xã Mỹ An phát biểu tham luận

Chi hội trưởng Nông dân ấp An Hoà B, xã Mỹ An Lê Thị Na kiến nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm nhiều hơn về chế độ chính sách cho cán bộ, chi tổ hội, nhất là chi hội phó, nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ Chi hội động tốt hơn; giới thiệu tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình hay về quản lý nâng cao chất lượng hoạt động Chi, tổ Hội trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Văn Hết cho rằng: Thời gian tới Hội Nông dân các cấp cần quan tâm tập trung phát huy vai trò của hội viên nông dân để trở thành những nhân tố, điển hình, tiêu biểu trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, củng cố kịp thời các chi, tổ hội, chuyển dần từ chi, tổ hội truyền thống sang các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp để hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành cơ sở cho việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất với phương châm “xây dựng điển hình”, “học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình”, “vượt qua điển hình” của cán bộ chi, tổ hội. Kịp thời khen thưởng, biểu dương hội viên nông dân và cán bộ Hội các cấp có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII “về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên”, Hướng dẫn số 204 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam”,...

Buổi tọa đàm có 11 ý kiến tham luận, thảo luận, phản ánh thực trạng về chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội Nông dân; chất lượng hội viên, nguyên nhân hạn chế yếu kém; những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội mang lại hiệu quả, thu hút được hội viên tham gia sinh hoạt; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội và nâng cao chất lượng hội viên.

Phát biểu tổng luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh đề nghị cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội cũng như nâng cao chất lượng hội viên nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, nhất là phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của chi, tổ Hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ chi, tổ hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của hội viên nông dân, phản ánh và tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời thoả đáng giúp hội viên an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với việc nâng cao chất lượng hội viên, đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh lưu ý, các cấp hội thường xuyên tổ chức các phong trào, các chương trình, hoạt động cụ thể để hội viên nông dân được tham gia như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thi đua khởi nghiệp; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, các công trình, phần việc của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới;…

Huỳnh Lê