Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 22:03

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

 

Ngày 09/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Thường trực Tỉnh đoàn. Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia; đại diện Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Thường trực Tỉnh đoàn.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Đại diện Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Thường trực Tỉnh Đoàn đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của các đơn vị những tháng đầu năm, dự kiến nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, giới thiệu những mô hình hay, đặc biệt là cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; qua đó có những ý kiến đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và các ngành có liên quan.

Đ/c Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các ban Đảng, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá nhận xét về mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thời gian qua, mong muốn tiếp tục tốt hơn trong thời gian tới. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian quacũng như định hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2021.

Đ/c Bùi Văn Bia, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tinh thần đoàn kết của toàn thể Nhân dân được thể hiện hơn bao giờ hết đã góp phần cùng với lãnh đạo tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các đơn vị có giải pháp khắc phục phù hợp, sát thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới cán bộ, công chức các đơn vị phải giữ đúng vai, thuộc bài, nắm vững Nghị quyết Đại hội đại Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XIII, các quy định của ngành, đơn vị mới làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu đúng, tin tưởng vào Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát động phong trào thi đua do Tỉnh ủy phát động, thiết thực có hiệu quả như vận động xây dựng nông thôn mới; Đồng Khởi mới. Phát huy vai trò nồng cốt của người dân tham gia “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm người dân, hiểu dân, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của người dân. Tiếp tục duy trì các mô hình an sinh xã hội có hiệu quả trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể. Tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các ngành, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận, dân chủ đối với người dân, nhất là trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, vững mạnh, trong sáng, tận tụy với công việc (làm nhiều hơn nói), gần gũi, gắn bó với Nhân dân.

Thanh Tùng- UBMTTQ tỉnh