Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:35

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thực hiện Kế hoạch phân bổ, sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất thông qua phương thức cho vay, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển ngân sách 2 tỷ đồng vào nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Sau khi được cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân các huyện, thành phố, Ban Điều hành Quỹ đã khảo sát, thẩm định nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân và thành lập 05 dự án.

Ảnh: Đại biểu dự giải ngân tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc chụp ảnh lưu niệm

Trong các ngày 19, 23, 24/5/2023, Ban Điều hành Quỹ Hộ trợ nông dân tỉnh đã tiến hành giải ngân 03 dự án gồm: dự án Nuôi sò huyết tại xã Thừa Đứa, huyện Bình Đại, dự án Đầu tư chăm sóc kiểng bon sai xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách và dự án Chăm sóc cây mai vàng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc. Mỗi dự án có 10 hộ vay với nguồn vốn 400 triệu đồng. Như vậy đến nay, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 03/05 dự án, có 30 hội viên vay với tổng số vốn 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ năm 2023. Còn 02 dự án sẽ tiếp tục giải ngân trong thời gian tới.

Qua giải ngân, các hộ được vay vốn có điều kiện đầu tư vào sản xuất, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội và gắn với xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh./.

Quốc Trai - HND tỉnh