Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:39

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thông tin một số chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Bến Tre