Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:39

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thay đổi lịch ghi chỉ số khách hàng

Với mục tiêu “Tích cực áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo điều kiện cho khách hàng dễ giám sát, dễ theo dõi, đảm bảo lợi ích của khách hàng”,  Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bến Tre xây dựng lộ trình triển khai từng bước thống nhất lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng (GCS) đã được lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa vào ngày cuối cùng của tháng.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình từng nhóm khách hàng và khu vực đã đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật.Cụ thể như: Công ty Điện lực Bến Tre sẽ triển khai đối với tất cả các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng vì đây là khách hàng đã lắp công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa để thực hiện chốt chỉ số ghi điện vào ngày cuối cùng trong tháng. Riêng đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ SXKD và sinh hoạt trong trạm công cộng thì Công ty đang chờ chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty để triển khai thực hiện.

 

Đối với việc mua bán điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt, việc ghi chỉ số công tơ điện của bên bán điện được thực hiện như sau: 

-  Dưới 50.000 kWh/tháng, ghi chỉ số một lần trong một tháng: Thực hiện ghi chỉ số vào ngày cuối tháng.

-  Từ 50.000 đến 100.000 kWh/tháng, ghi chỉ số hai lần trong một tháng: Thực hiện ghi chỉ số vào ngày 15 và ngày cuối tháng.

- Trên 100.000 kWh/tháng, ghi chỉ số ba lần trong một tháng: Thực hiện ghi chỉ số vào các ngày 10, 20 và ngày cuối tháng.

Trên cơ sở thống nhất giữa Công ty Điện lực Bến Tre và khách hàng, việc thực hiện công tác thay đổi lịch GCS tiêu thụ điện năng vào ngày cuối tháng được triển khai minh bạch, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng dễ giám sát và kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng (từ ngày 01 đến hết ngày cuối tháng) thông qua các ứng dụng chăm sóc khách hàng hoặc trang thông tin điện tử chăm sóc khách hàng (CSKH EVNSPC) và giúp khách hàng thuận tiện trong việc tính toán chi phí SXKD và quyết toán thuế hàng tháng theo qui định của Nhà nước.

Để phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như việc triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối cùng của tháng đối với khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Nam để được hỗ trợ. Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc: Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000; Email cskh@evnspc.vn; Website http://cskh.evnspc.vn; ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVNSPC trên các thiết bị di dộng thông minh; trang Zalo OA EVNSPC (page TCT Điện lực miền Nam).​

Trân trọng .

Công ty Điện lực Bến Tre