Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:37

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp An Thuận

Vừa qua, Hội Nông dân xã An Thuận, huyện Thạnh Phú phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp An Thuận, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến dự.

Ảnh: Ra mắt Hội đồng quản trị  HTX nông nghiệp An Thuận

Hợp tác xã nông nghiệp An Thuận có 182 thành viên với vốn điều lệ 200 triệu đồng. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của HTX là trồng lúa; chăn nuôi bò và sản xuất giống bò; nuôi thủy sản; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch... Trong đó, cây lúa và con tôm là 2 sản phẩm chủ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

Mục tiêu của HTX là nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời cung ứng dịch vụ cho thành viên. Khi đi vào hoạt động ổn định, HTX tiếp tục phát triển thành viên, xây dựng khu sản xuất tập trung, liên kết với doanh nghiệp để cung ứng giống, thức ăn, vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát HTX. Ông Nguyễn Văn Diện được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Hữu Còn làm Trưởng Ban kiểm soát HTX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hướng đến HTX nông nghiệp An Thuận tập trung thực hiện các chỉ tiêu như: vận động thành viên đầu tư nguồn lực để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; góp vốn điều lệ đạt 200 triệu đồng; phấn đấu 100% thành viên sử dụng dịch vụ của HTX; mời chọn đối tác để ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm...

Ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chúc mừng thành công của hội nghị đồng thời yêu cầu từng thành viên HTX nông nghiệp An Thuận cần quyết tâm trong tổ chức hoạt động sản suất, kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. Tập trung xây dựng bộ máy lãnh đao, điều hành của HTX là những người tâm huyết, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng lực lượng thành viên nồng cốt là những người gắn bó, đóng góp tích cực cho sự phát triển của HTX, sử dụng dịch vụ của HTX. Có giải pháp triển khai hiệu quả, hướng đi phù hợp theo từng năm để HTX phát triển một cách bền vững./.

Hội nông dân xã An Thuận