Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 20:28

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tập huấn "Chứng nhận VietGap cho xoài Tứ quý" cho các hộ trồng xoài của xã Thạnh Hải

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh vừa phối hợp Hội Nông dân xã Thạnh Hải tổ chức tập huấn "Chứng nhận VietGap cho xoài Tứ Quý" cho hội viên nông dân là các hộ trồng xoài trong xã. Đây là nội dung nhằm thực hiện mô hình sinh kế thuộc Tiểu dự án số 5, Hợp phần III của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân thuộc khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng biến đổi khí hậu.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại đây, các hộ dân được tập huấn kiến thức về VietGap trồng trọt; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất...

Sau hội nghị tập huấn, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ phối hợp đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương tiến hành việc khảo sát, đánh giá thiếu hụt so với yêu cầu của tiêu chuẩn VietGap tại các hộ trồng xoài để hỗ trợ khắc phục, tập trung sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGap; sau đó, đánh giá và cấp chứng nhận VietGap cho các hộ đủ điều kiện.

Được biết, diện tích trồng xoài của huyện có trên 450 ha, tập trung ở các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh. Hiện nay, cây xoài Tứ Quý có xu hướng phát triển tăng về giá trị, người nông dân từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cây xoài. Trái xoài Tứ Qúy đã được công nhận và công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”.  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang phối hợp thực hiện mô hình Chứng nhận VietGap cho 120 ha xoài Tứ Quý tại 2 xã Thạnh Hải (30 ha) và Thạnh Phong (90 ha).Việc sản xuất xoài theo các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn sạch, hữu cơ... sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có năng suất và mang tính bềnh vững.

Minh Mừng, Đài truyền thanh huyện Thạnh Phú