Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:28

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đạt trên 25%

Năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành (sau đây gọi là Phòng giao dịch) được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 82.824 triệu đồng, trong đó vốn trung ương là 76.614 triệu đồng, vốn địa phương là 6.210 triệu đồng. Nguồn vốn được phân bổ tập trung vào chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (20.800 triệu đồng), chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (52.000 triệu đồng).

Là năm cuối cùng thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ, nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được phân bổ khá lớn đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người lao động để tự tạo việc làm cho bản thân thông qua thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh, các mô hình sinh kế. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu kế hoạch, Phòng giao dịch đã khẩn trương tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân giao chỉ tiêu đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức triển khai nhanh nguồn vốn. Đồng thời Phòng giao dịch cũng đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã chủ động rà soát nhu cầu vay vốn để tổ chức bình xét cho vay kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Ông Võ Thanh Tùng - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tặng giấy khen cho các tập thể

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã giúp nhân dân vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, dần phục hồi và phát triển kinh tế được nhân dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá rất cao. Góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31/12/2023, Phòng giao dịch đã giải ngân trên 27.000 triệu đồng cho 659 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất; trên 45.800 triệu đồng cho 2.397 lượt hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 1.501 lao động được hỗ trợ việc làm với số tiền trên 68.000 triệu đồng; 179 học sinh sinh viên vay vốn học tập với số tiền trên 11.800 triệu đồng; 24 lao động được vay vốn đi lao động ở Nhật Bản với số tiền 2.100 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 408.757 triệu đồng, tăng 82.626 triệu đồng so với đầu năm, đạt tỷ lệ tăng trưởng 25,3%. Tăng trưởng tín dụng chủ yếu tập trung ở chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của NHCSXH đến năm 2030, nhằm đảm bảo tỉ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm tối thiểu 10%, Phòng giao dịch đã tập trung công tác giải ngân nguồn vốn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong khi các chương trình cho vay nhóm nghèo dư nợ ngày càng giảm do đối tượng cho vay bị thu hẹp thì nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ đã tháo gỡ khó khăn về vốn cho đơn vị để triển khai tốt công tác giải ngân trong năm 2023. Dự báo các năm sau việc đảm bảo tỉ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm sẽ gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm không được đáp ứng đầy đủ.

Bên cạnh tập trung mở rộng quy mô tín dụng, Phòng giao dịch cũng rất quan tâm đến công tác xét duyệt đối tượng cho vay. Đồng thời, là năm cuối thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, Phòng giao dịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các địa phương phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện tổ chức bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, không để phát sinh lợi dụng, trục lợi chính sách./.

Phan Hoàng Tuấn, Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành