Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 22:30

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp giữ vững và mở rộng “vùng xanh” an toàn

Công tác thông tin tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 4 đợt giãn cách xã hội (từ ngày 19-7 đến ngày 9-9-2021) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua được các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, đài truyền thanh, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ Covid cộng đồng, tổ nhân dân tự quản (NDTQ) tập trung thực hiện.

Ảnh: Người dân trên địa bàn TP. Bến Tre duy trì các biện pháp phòng dịch khi trở lại hoạt động theo Chỉ thị số 15/CT-TTg

Qua tuyên truyền, vận động đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện và đạt kết quả rất quan trọng; đã ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh. Kết quả đạt được nêu trên là điều kiện cần và đủ để tỉnh ta áp dụng các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức độ thấp hơn trong giãn cách xã hội nhằm khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh hoạt, đời sống nhân dân.

Ngày 9-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận số 139-KL/TU về chủ trương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; có bổ sung một số giải pháp tăng cường phù hợp với tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh và các huyện “vùng xanh” như Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, TP. Bến Tre. Các huyện “vùng vàng” như Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp (nới lỏng hơn) so với Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đối với các xã, phường, thị trấn “vùng xanh” thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kèm theo các giải pháp, biện pháp tăng cường phù hợp với tình hình phòng, chống dịch của địa phương; các xã “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, dù áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg hay Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta cũng không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Bởi các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long có giao dịch hàng hóa với Bến Tre, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; trong tỉnh vừa qua cũng còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; khả năng bùng phát và lây lan có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu chúng ta không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” an toàn, đưa tỉnh đạt trạng thái bình thường mới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở từng địa bàn cụ thể. Theo đó, từng địa phương bám vào Nghị quyết và phương án thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg hay Chỉ thị số 16/CT-TTg để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp. Trong đó, cần tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện nghiêm “5K”; tuyên truyền về chiến dịch test nhanh, xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng; xem việc tiêm vắc-xin là giải pháp căn cơ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và lâu dài. Tập trung tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt mô hình mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi hộ gia đình là một “lô cốt” và mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tích cực, sáng tạo trong phòng, chống dịch, những tập thể, cá nhân tiêu biểu nơi tuyến đầu (lực lượng chốt chặn, y, bác sĩ…); các hoạt động an sinh xã hội; cập nhật kết quả phòng, chống dịch trong tỉnh…

Tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp quản lý xã hội trong điều kiện mới; về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời thông báo những hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch; tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về kết quả công tác phòng, chống dịch trên không gian mạng để gỡ bỏ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Tăng cường bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Tập trung tuyên truyền các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế theo kịch bản phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành; trong đó, tập trung tuyên truyền 3 trụ cột có tính đột phá và là nền tảng trong phát triển kinh tế của tỉnh đó là: khôi phục phát triển kinh tế nông nghiệp; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; ưu tiên cho xuất khẩu và tăng cường các giải pháp tích cực nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa; đồng thời tập trung tuyên truyền cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Chú trọng tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch trong sản xuất, kinh doanh với phương châm “an toàn để sản xuất, kinh doanh và sản xuất, kinh doanh phải an toàn”. Tập trung tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2021 với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”; trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cần phát huy tối đa sự tham gia của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các trang website, cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, truyền thanh lưu động. Đặc biệt, là phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, tổ Covid cộng đồng, tổ trưởng tổ NDTQ trong công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không để bất cứ hộ gia đình nào không biết các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể vừa gương mẫu thực hiện vừa là một tuyên truyền viên tích cực để người dân biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và cùng thực hiện. Chỉ khi nào mọi người dân tham gia thực hiện thì chúng ta mới có thể giành thắng lợi.

Trong đợt tuyên truyền này, cần phát huy vai trò đứng đầu cấp uỷ các cấp, trực tiếp truyền đi thông điệp chung và thông điệp riêng cho huyện, phường, thị trấn, xã, ấp, khu phố mình trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội để truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người dân và tích cực thực hiện đúng, đủ, hiệu quả chủ trương phòng, chống dịch của địa phương.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt “sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi hộ gia đình là một “lô cốt”, mỗi người dân là một “chiến sỹ” và thực hiện phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ giữ vững và sớm mở rộng “vùng xanh” an toàn trong toàn tỉnh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Nguồn: Báo Đồng Khởi