Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:42

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, vùng biển và địa bàn nội địa giai đoạn 2022 -2025