Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:06

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre giải ngân dự án “Chăn nuôi vịt” tại xã Hòa Lộc

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức giải ngân Dự án “Chăn nuôi vịt” cho 10 hộ nông dân ở ấp Hòa Nghĩa, Hòa Thuận 2 xã Hoà Lộc.

Dự án có tổng nguồn vốn là 300 triệu đồng, hỗ trợ cho 10 hộ dân vay (mỗi hộ 30 triệu đồng), để phát triển mô hình nuôi vịt; thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng, lãi xuất 0,7%/tháng. Sau khi kết thúc Dự án, 10 sẽ hoàn vốn để Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, tiếp tục triển khai Dự án xoay vòng cho tổ hội nghề nghiệp khác.

Ảnh: Quang cảnh buổi giải ngân tại xã Hoà Lộc

Được biết, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc; gồm 4 Dự án “Chăn nuôi bò, sản xuất cây giống, sản xuất mai vàng và chăn nuôi vịt”, cụ thể ở các xã Thành An 200 triệu đồng, Khánh Thạnh Tân 300 triệu đồng, Hưng Khánh Trung A 400 triệu đồng và Hòa Lộc 300 triệu đồng; tổng nguồn vốn 1 tỷ 200 triệu đồng.

Nguyễn Sơn, HND huyện Mỏ Cày Bắc