Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:38

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quới Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác cho vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

Ngày 16 tháng 05 năm 2023, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức giải ngân dự án “Cải tạo chăm sóc vườn” tại xã Quới Sơn cho 06 hộ hội viên nông dân, với 90 triệu số tiền vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã để đầu tư phát triển chăm sóc vườn dừa và bưởi, thời hạn vay 24 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Theo đó mỗi hộ được vay 15 triệu đồng.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với mong muốn giúp cho nhiều hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư vào việc cải tạo chăm sóc vườn có hiệu quả, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, Hội Nông dân xã Quới Sơn đã thực hiện giải ngân với số tiền 790 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp cho 4 dự án với 33 hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi giải ngân vốn nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

Tại buổi giải ngân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trần Trọng Nhân đề nghị các hộ hội viên được vay vốn cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, trả phí, trả gốc đúng theo hợp đồng đã ký. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Hội Nông dân xã Quới Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện quy trình cho vay đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả. Hội Nông dân xã quan tâm xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tiến tới thực hiện mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Đồng thời, Hội Nông dân xã kịp thời luân chuyển các dự án sắp kết thúc, tiếp tục cho các hộ hội viên khác được vay đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, góp phần tích cực tham gia tốt các phần việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu trong thời gian gần nhất.

Lê Xuyến, HND xã Quới Sơn