Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:14

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quan tâm phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có Công văn số 245, ngày 15-1-2019 gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 15 và 59 về dịch bệnh lở mồm, long móng diễn biến phức tạp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên tuyền cho người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và phải có giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ (2 mũi/lần đầu), vệ sinh tiêu độc chuồng trại và báo cáo với chính quyền địa phương khi có dịch bệnh xảy ra để xử lý kịp thời.

Vệ sinh tiêu độc chuồng trại. Ảnh: Nguồn báo Đồng Khởi

Tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên, liên tục tình hình dịch bệnh để kịp thời xử lý khi dịch bệnh còn ở diện hẹp. Chấn chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh, giết mổ động vật, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt đối với các khu vực có dịch bệnh đã xảy ra.

Khẩn trương điều tra tổng đàn của từng ấp để phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là điều tra thống kê tiêm phòng vắc-xin lở mồm, long móng ở các xã đã có xét nghiệm dương tính. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh đang diễn ra ở các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi có kết quả dương tính với vi-rút gây lở mồng, long móng trên heo, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Chi cục Chăn nuôi và Thú y sớm hoàn thiện thủ tục mua vắc-xin theo kế hoạch năm 2019 phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo lực lượng thú y thường xuyên bám sát địa bàn kịp thời nắm chắc thông tin và hỗ trợ địa phương có dịch bệnh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gia súc nhập vào tỉnh, để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp heo bị nhiễm bệnh theo quy định.

 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện Công văn này và định kỳ báo cáo kết quả.

Trích nguồn Báo Đồng khởi