Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 11:59

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Nông dân Thành phô Bến Tre chung tay xây dựng đô thị đạt chuẩn loại II trực thuộc tỉnh

Theo chủ trương “Năm không” của Thành ủy,  Hội Nông dân Thành phố Bến Tre đã chủ động chọn nội dung đăng ký thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng đạt chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phát động được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”đạt hiệu quả. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp các ngành tổ chức tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho nông dân. Phối hợp tham gia giới thiệu giải quyết việc làm cho 1. 448 lao động, vận động 25 con em hội viên, nông dân xuất khẩu lao động.  Củng cố 21 tổ hợp tác, tổ liên kết; thành lập mới 8 tổ liên kết sản xuất, 02 Hợp tác xã (xã Sơn Đông và xã Phú Hưng).  Nâng tổng số thành phố có 25 tổ hợp tác, tổ liên kết sản suất; 04 Hợp tác xã nông nghiệp (tại các xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Sơn Đông, Phú Hưng).  Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ cây, con giống trị giá 210 triệu, đóng góp hàng ngàn ngày công... cho 118 hộ nông dân phát triển sản xuất, giúp nhiều hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Vận động hội viên, nông dân thực hiện các công trình trong xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị  đã đóng góp 312 triệu đồng 1.120 ngày công lao động, hiến 1.800m  đất,  nạo vét 8,9 km kênh, nâng cấp sữa chữa 1,370km đường,  xây mới và sữa chữa 05 cầu.

Hội Nông dân thành phố phối hợp phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện chủ trương của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016 -2020, tiến hành rà soát các tiêu chí về làng nghề dệt chiếu ở Nhơn Thạnh và làng nghệ kẹo dừa, thạch dừa Phường 7 để thống nhất về việc lập danh sách làng nghề cần bảo tồn. Phối hợp đề nghị công nhận mô hình trồng nấm linh chi đỏ với diện tích 120m2, 10.000 phôi, chuẩn bị thu hoạch ở Phú Hưng, Mỹ Thạnh An, vốn đầu tư ban đầu trên 80 triệu đồng.

Mô hình trồng Nha đam của xã Nhơn Thạnh

Bên cạnh đó, hội viên, nông dân cũng chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với xu thế phát triển chung của thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị thân thiện với môi trường, các cấp Hội Nông dân đã được các ngành tạo điều kiện như mô hình trồng lan, mô hình trồng nấm linh chi, mô hình phát triển du lịch sinh thái… đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cụ thể như: tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng, tiếp cận Quỹ hỗ trợ nông dân, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề.

Ông Nguyễn Phương Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Bến Tre cho biết: Một trong những hình thức tổ chức tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp hiệu quả trong thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đó là các cơ sở hội luôn xác định nội dung đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ ở từng thời điểm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Hội Nông dân Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy

Quốc Hùng