Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:42

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, phối hợp với các Hội-Đoàn thể nhận ủy thác tổ chức triển khai và thực hiện công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021.

Việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ phải đảm bảo phản ánh đúng thực tế, khách quan và được tổ chức thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo từng xã, trường hợp đối chiếu lần 1 chưa kết thúc thì tiêp tục bố trí thời gian thực hiện lần tiếp theo hoặc đối chiếu trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng, đảm bảo thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng vay vốn.

Thời gian bắt đầu thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ chậm nhất ngày 31/5/2022.

Thanh Tâm-NHCS huyện Mỏ Cày Nam