Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân để đưa kinh tế hợp tác phát triển

Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại Khách sạn Hàm Luông, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác”. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân các cấp trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tự nguyện tham gia hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình số 28-CTr/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Bùi Văn Hản Em, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn và 100 đại biểu đại diện công ty, doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tham dự.

Ảnh: Quang cảnh toạ đàm

Phát biểu tham luận tại toạ đàm, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Lê Hoàng Thanh cho rằng: Để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Huy động sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các tổ chức đoàn thể, chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các đảng viên, công chức trong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và hỗ trợ hoạt động hợp tác xã. Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Tạo điều kiện để các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường, tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm có thương hiệu, tìm đối tác để liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với quan điểm trên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Tiến Sĩ đề ra các giải pháp để xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp góp phần cho tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững, cụ thể là tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, muốn sản xuất xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững thì tất yếu phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để hội viên nông dân chủ động, tự giác tham gia các hình thức tổ chức sản xuất. Xây dựng mô hình HTX kiểu mới, HTX điểm xuất phát từ nhu cầu của nhân dân gắn với phát triển vùng nguyên liệu cho nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Tạo điều kiện cho các hộ nông dân, thành viên HTX, THT phát triển mở rộng diện tích. Khuyến khích phát triển liên kết hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, Hiệp hội ngành hàng trong sản xuất và tiêu thụ. Thường xuyên mở các lớp tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển HTX hiện hành để các HTX biết, hiểu rõ và tiếp cận được các chính sách.

Đại diện hợp tác xã Công Bằng xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm chia sẻ trong quá trình hoạt động của hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, trình độ năng lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc còn hạn chế, lớn tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, chưa có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nên thu nhập còn thấp; ảnh hưởng của đại dịch của covid-19 đến tình hình kinh tế thế giới, hàng hóa nông sản không xuất khẩu được dẫn đến giá cả xuống thấp, đời sống nông dân gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thu chủ lực là cây dừa

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Trương Trịnh Trường Vinh phát biểu tham luận

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trương Trịnh Tường Vinh khẳng định: Việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ đến hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Bến Tre sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nêu ra 03 giải pháp quan trọng cần quan tâm thực hiện đó là đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo, tập huấn, kèm theo đó là hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX hiệu quả, điển hình trong ứng dụng công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới để làm cơ sở trình diễn, học tập. Hợp tác xã là cầu nối chuyển giao tiến bộ công nghệ, kỹ thuật từ các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm đến với người nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng giá trị sản xuất nông sản hàng hóa. Việc xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng KHCN trong nông nghiệp cũng là giải pháp cần thiết.

Ảnh: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn phát biểu tổng luận toạ đàm

Phát biểu tổng luận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn ghi nhận 11 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận xoay quanh về thực trạng và giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng, phát triển mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp trong THT, HTX làm nòng cốt cho hoạt động của THT, HTX; Kết nối, quảng bá, tiêu thụ nông sản cho HTX, THT trong tình hình mới;.... Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cụ thể thiết thực đến từng người dân hiểu rõ trách nhiệm, lợi ích thiết thực khi tham gia kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tăng cường nghiên cứu - ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản, độ đồng đều để tạo ra những sản phẩm đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh để xây dựng, quảng bá các nhãn hiệu mới và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh; xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm OCOP tại các HTX, THT nông nghiệp nhằm tạo vùng nguyên liệu sạch, đạt chứng nhận nhằm mục đích phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Tập trung cung cấp các thông tin về dự báo tình hình thị trường, cơ hội kinh doanh, tình hình cung - cầu hàng hóa, xu thế tiêu dùng, các tiêu chuẩn thị trường, các tiêu chí đối với sản phẩm đó ở các thị trường khác nhau, … thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến và truyền thống để các HTX, THT có thể tiếp cận; cập nhật, trao đổi thông tin. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX, THT. Quan tâm hỗ trợ các chính sách về đất đai, nguồn nhân lực cho HTX, THT tham gia liên kết theo chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, THT tiếp cận vốn vay và các dịch vụ ngân hành để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm mở rộng liên kết theo chuỗi ngành hàng với HTX, THT. Hội Nông dân các cấp thường xuyên quán triệt, phát huy vai trò của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên mang tính đột phá; vận động hội viên, nông dân tham gia HTX, THT đảm bảo thực chất, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra là phát triển mới 40 HTX, THT, 180 HTX, THT. Hội nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng, doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh tế tập thể hoạt động ngày càng vững mạnh, hiệu quả, góp phần tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập, nông dân vươn lên khá, giàu.

Ban Xây dựng hội