Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:10

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Trong những năm qua, Hội nông dân xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã tập trung  thực hiện Dự án nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn ưu đãi quỹ hỗ trợ nông dân của TW, tỉnh, huyện, xã. Ban chấp hành Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch triển khai khắp các chi Hội, tiến hành lập dự án đề nghị về trên để tiến hành thực hiện trên địa bàn các ấp. Tính đến năm 2018 đã có 2 dự án nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn từ quỹ hổ trợ nông dân tỉnh, xã. Trong đó, 2 mô hình chăn nuôi bò sinh sản được triển khai từ nguồn vốn quỹ hổ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Hội nông dân xã đang quản lý Quỹ  hỗ trợ nông dân với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, trong đó quỷ hỗ trợ nông dân tỉnh là 400 triệu đồng, quỷ hộ trợ nông dân xã 199,347 triệu đồng),thời gian thực hiện dự án 3 năm, với 34 thành viên tham gia, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả mang lại lợi nhuận kinh tế hộ gia đình.

Ông Võ Văn Nhiều, sinh năm 1956, ấp Phước Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là 01 trong 34 thành viên tham gia Dự án nuôi bò sinh sản. Ông cho biết: “Trước đây, cuộc sống gia đình ông rất khó khăn, thiếu vốn sản xuất, đất đai thì không có nhiều chỉ có một công đất ruộng để làm lúa, nhưng hiệu quả lại không cao. Đã thế, tuổi cao, sức yếu, không lao động, sản xuất được nhiều nên cuộc sống rất vất vả. Năm 2018 gia đình ông được vay 20 triệu đồng từ quỷ hỗ trợ nông dân cùng với vốn tự có của gia đình đầu tư mua 02 con bò, đến nay đàn bò của gia đình ông Nhiều đã tăng lên 05 con, ước lượng khoản gần 200 triệu đồng, nhờ nguồn vốn ưu đãi của quỹ hổ trợ nông dân đã mở hướng để nông dân chúng tôi phát triển kinh tế".

Ông Võ Văn Nhiều chăm sóc đàn bò

Vai trò của Hội Nông dân là vận động quần chúng và hội viên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của UBND xã. Mục tiêu chuyển đổi vật nuôi có hiệu quả, kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Từ những nhận thức trên Hội xác định đặc thù của địa phương có trên 90% nông dân làm nông nghiệp.  Đặc biệt năm 2020 Hội chủ động phối hợp các ngành chuyển giao khoa học kỹ thuật như: trồng trọt, chăn nuôi  bò, dê các mô hình sản xuất, lúa chất lượng cao, hướng dẫn Hội viên Nông dân tập huấn, hội thảo tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả. Vận động nông dân tận dụng đất bìa chéo sang trồng cỏ nuôi bò, nâng diện tích từ 70 đến 100 ha mô hình 150 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân trồng cỏ nuôi bò

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian qua Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm qua trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Trong quá trình bình xét cho vay Hội Nông dân đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn và có điều kiện để phát huy hiệu quả nguồn vốn. Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích; Vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Cán bộ hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng vốn của hội viên, góp phần đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn đúng mục đích phát triển sản xuất hiệu quả.

Hiệu quả của nguồn quỹ hổ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyễn dịch cơ cấu nền kinh tế, xây dựng thành công xã nông thôn mới./.

 

 

Bùi Nghi - Hội Nông dân xã Phước Ngãi