Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 1:01

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Mỏ Cày Nam sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại hộ anh Lữ Ngọc Long, ấp An Trạch Đông xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện tổ chức sinh hoạt kỳ thứ 4 với chủ đề “xây dựng chuổi giá trị cho cây dừa”

Tham dự sinh hoạt có đồng chí: Lê Nhựt Chiêu – Trưởng Ban kinh tế- xã hội Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Chiếm – Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Đặng Thành Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ông Lê Thanh Tiến, Giám đốc Công ty Đông Dương, đại diện Công ty phân bón Con Voi Bình Dương cùng với 18 thành viên câu lạc bộ tham dự.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

 Trong buổi sinh hoạt này các thành viên tham quan cơ sở sản xuất, ép kiện chỉ sơ dừa xuất khẩu của anh Lữ Ngọc Long, đồng thời các thành viên Câu lạc bộ cũng đã thảo luận đưa ra giải pháp để tham gia cùng các cấp, các ngành có liên quan xây dựng chuổi giá trị cho cây dừa huyện Mỏ Cày Nam ngày càng phát triển bền vững.

Qua 02 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện là nơi để các thành viên kết nối, chia sẻ kinh nghệm để cùng nhau phát triển. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hiện vai trò kết nối và định hướng hoạt động cho các thành viên trong Câu lạc bộ, hỗ trợ các thành viên nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế nông nghiệp, nông thôn, những mô hình mới, cách làm hay, những sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và những thông tin về kinh tế nông nghiệp nông thôn, việc xúc tiến thương mại, giá cả thị trường được thông tin kịp thời, tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ có giải pháp thực hiện phù hợp vào điều kiện sản xuất của mình. Mặc khác, các thành viên còn tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương với kinh phí hơn 140 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động. Với những kết quả đạt được, Câu lạc bộ được đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, được Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen với những thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2022. Cũng trong buổi sinh hoạt này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã làm trung gian kết nối để Công ty phân bón Con Vôi Bình Dương thỏa thuận cung cấp phân bón hữu cơ cho Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thành Thới A.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chú trọng việc phối hợp các ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành viên, tổ chức tham quan mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân rộng tại địa phương. Các thành viên Câu lạc bộ sẽ giữ vai trò nồng cốt trong quá trình tổ chức thực hiện trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh đặc biệt là tham gia thực hiện phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi” do Hội phát động.

Nguyễn Văn Hết - HND huyện Mỏ Cày Nam