Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:41

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Mỏ Cày Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (giai đoạn 2019-2024)

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Trung tâm chính trị-hành chính huyện. Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (giai đoạn 2019-2024). Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Trung Tâm khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp, Chi Cục phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre; đồng chí Hà Quốc Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh, Phó ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn; các doanh nghiệp và 50 đại biểu đại diện cho 1.612 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi về tham dự hội nghị.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp đồng bộ với các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân; trong 05 năm qua, với những giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp trong huyện phát động đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia và trở thành phong trào lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình phát động phong trào, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào đã từng bước nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hây của nông dân đã góp phần cho kinh tế huyện nhà ngày thêm phát triển. Trên lĩnh vực chăn nuôi, điển hình là mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi bò sinh sản của anh Huỳnh Văn Lành ấp Bình Đông xã Cẩm Sơn, thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng; mô hình nuôi bồ câu của anh Nguyễn Văn Tiếng ấp An Thiện xã Thành Thới B thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng. Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp điển hình là hộ anh Lê văn Hòa ấp Tân Viên xã Thành Thới B, anh Lữ Ngọc Long ấp An Trạch Đông xã Thành Thới A với hoạt động sản xuất chế biến dừa và các sản phẩm từ dừa thu nhập hàng năm trên 3 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm lao động ở nông thôn. Thông qua phong trào, Hội đã thành lập vận động nông dân tham gia các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để từng bước hướng dẫn nông dân vào làm ăn tập thể, xuất phát từ phong trào đã hình thành nên vùng sản xuất tập trung, tạo sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp; phương thức sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ được nông dân áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay trên địa bàn huyện có 47 sản phẩm được chứng nhận OCOP với 27 chủ thể tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân cũng được Hội phối hợp đồng bộ với các ngành chuyển giao kịp thời cho nông dân từ đó nông dân an tâm sản xuất; việc thông tin thị trường, xúc tiến thương mại cũng được Hội triển khai thực hiện hàng năm nhằm tạo ra thị trường cho hàng hóa nên tạo được lòng tinh cho nông dân cũng như khơi dậy tinh thần cần cù, lao động sáng tạo của nông dân trong sản xuất kinh doanh cũng như việc tham gia thực hiện phong trào.

Giai đoạn 2019-2024, toàn huyện có 85.533 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 102,8% chỉ tiêu tỉnh giao); qua đó có 46.581 luợt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 108,7% chỉ tiêu tỉnh giao). Từ những kết quả đạt được đã khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân huyện phát động 05 năm qua đã phát triển đồng bộ về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Thông qua phong trào, các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai kịp thời, giúp nông dân phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đồng chí Hà Quốc Cường, Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Nam tặng Giấy khen Uỷ ban nhân dân huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKD giỏi giai đoạn 2019-2024

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2024. Để phong trào tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết thống nhất một lòng, tiếp tục phát quy những kết quả đạt được trong 05 năm qua cùng với khát vọng vươn lên, tích cực tham gia lao động sản xuất để phong trào phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 05 năm qua do Hội Nông dân các cấp trong huyện đã phát động; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị: “Các cấp hội cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các ban ngành có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đề ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất; đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; phối hợp với các ngành đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về vốn cho nông dân, thực hiện liên kết trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt hỗ trợ dịch vụ, xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị sản phẩm nâng cao thu nhập cho nông dân, để góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà ngày thêm phát triển”.

Nguyễn Văn Hết, HND huyện Mỏ Cày Nam