Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:12

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Kiềm tra giám sát hoạt động nhận uỷ thác của ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2023

Nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là một trong các nguồn vốn chủ lực của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre theo dõi và quản lý tốt trong thời gian qua. Trong tháng 5/2023 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bến tre đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác nhận vốn ủy thác trên địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Ông Lao Văn Trường – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre – Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) làm trưởng Đoàn kiểm tra giám sát với sự tham mưu, hỗ trợ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre.   

Ảnh: Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát tại huyện Châu Thành

Kết quả chọn mẫu kiểm tra tại 04 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và đi khảo sát thực tế tại 10 hộ vay thuộc Hội phụ nữ và Hội nông dân xã quản lý cho thấy các tổ TK&VV đã thực hiện đúng hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện, hồ sơ lưu giữ tại tổ được thực hiện khá tốt, đối với các hộ vay hầu hết đều sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay để trồng cây dừa, trồng cây có múi và chăn nuôi gia súc, gia cầm.... để phát triển kinh tế gia đình, một vài hộ vay vốn cho học sinh sinh viên đi học, một vài hộ vay đầu tư vào việc giải quyết nhu cầu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để cải thiện vệ sinh môi trường và ứng phó với hạn hán, xâm xâm mặn. Hội đoàn thể nhận ủy thác và Chính quyền các cấp của huyện Châu Thành luôn quan tâm đến công tác tín dụng chính sách, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cũng là thành viên Ban đại diện HĐQT huyện luôn quan tâm, thực hiện trách nhiệm của mình để theo dõi, chỉ đạo kịp thời trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất tại địa phương.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Châu Thành đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đến nay tổng số thành viên của Ban đại diện HĐQT huyện là 31 thành viên (10 thành viên là lãnh đạo Ban ngành huyện, 21 thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã), các thành viên HĐQT huyện đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Công tác tham mưu, giúp việc của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đối với Ban đại diện HĐQT huyện luôn kịp thời và có hiệu quả. Hiện nay, tổng dư nợ cho vay vốn tín dụng chính sách của NHCSXH huyện Châu Thành đạt 349.942 triệu đồng, tăng 36.058 triệu đồng so đầu năm, với 13.339 hộ vay còn dư nợ, bình quân mỗi hộ vay có dư nợ 26,2 triệu đồng  (trong đó dư nợ của Hội nông dân nhận ủy thác là 104.300 triệu đồng/3.917 hô vay, chiếm 30% dư nợ của huyện).

Đến nay tổng dư nợ của Hội Nông dân nhận ủy thác trên địa bàn toàn tỉnh là 1.241 tỷ đồng, nợ quán hạn 2.779 triệu đồng, chiếm 0,22% trên tổng dư nợ của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre. Trong thời gian qua Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện tích cực nhiệm vụ của mình trong công tác nhận ủy thác vốn vay, đặc biệt là đối với Hội nông dân cấp tỉnh luôn tích cực chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng có chất lượng tốt hơn, góp phần lớn trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà và thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội Nông dân cấp trên giao.

Phú Thới - Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh