Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:07

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã Thới Thuận thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Đại

Hội nông dân đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Đại thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Thới Thuận, huyện Bình Đại luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng chính sách xã hội; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Nông dân xã quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội Nông dân xã cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đến nay, có 7 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân xã quản lý,với tổng dư nợ: 16.576 triệu đồng với 256 hộ vay, không phát sinh nợ quá hạn, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn rất tốt.

 

Mô hình trồng rau màu của xã Thới Thuận huyện Bình Đại

Cùng với việc làm cầu nối để bà con nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất, Hội nông dân xã còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm, để các hộ vay tiếp cận và học hỏi để áp dụng vào sản xuất để đạt kết quả cao hơn, nâng cao đời sống, giúp nhau làm giàu, ngày càng gắn kết với tổ chức Hội./.

Thanh Hiếu -Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Đại