Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:20

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã An Phú Trung phát huy vai trò chi, tổ hội nghề nghiệp trong hỗ trợ nông dân

Thời gian qua, Hội Nông dân (ND) xã An Phú Trung, huyện Ba Tri đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân (HVND) tham gia xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp để tạo điều kiện cho HVND có cơ hội liên kết phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

An Phú Trung là một xã thuần nông, tiềm năng kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, trước đây do sản xuất mang tính tự phát, chưa có liên kết nên giá trị kinh tế mang lại chưa cao. Từ thực trạng trên, mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp của Hội ND xã được thành lập và đi vào hoạt động với cùng ngành nghề, cùng mục đích sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Hội ND xã An Phú Trung Đoàn Tấn Hùng cho biết: Hội tập hợp hội viên vào Hội nghề nghiệp luôn được sự hưởng ứng cao từ các hộ sản xuất nông nghiệp. Vì các hội viên nhận thức được các vai trò của tổ chức Hội ND trong việc đồng hành với ND trong sản xuất,  liên kết hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 22 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 107 hội viên tham gia hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất như:  trồng rau an toàn, trồng dừa, lúa hữu cơ, nuôi bò sinh sản, nuôi gà, dê, cá … Các mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình mà còn giải quyết việc làm tại địa phương.

Nông dân xã An Phú Trung thăm đồng lúa

Thông qua các mô hình, tổ hội nghề nghiệp đã vận động 100% các thành viên tham gia vào 07 tổ hợp tác và 01 hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó,  các mô hình đã tạo thuận lợi cho các thành viên và nông dân vay vốn đầu tư sản xuất từ các nguồn vốn của Hội ND như: Quỹ hỗ trợ ND, vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ND Trung ương và huyện đã hỗ trợ cho 22 HVND, với tổng số tiền trên 444 triệu đồng.

Phát huy vai trò của chi, tổ hội nghề nghiệp trong việc hỗ trợ ND là từ thành công ban đầu của các tổ nghề nghiệp. Thời gian tới Hội ND xã An Phú Trung tiếp tục chỉ đạo các chi, tổ hội xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như mô hình tròng màu ở ấp Tân Bình, góp phần hỗ trợ HVND trong phát triển kinh tế. Đồng thời giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội ND trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động HVND thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và chế biến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho ND hướng đến sản phẩm sạch, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, góp phần phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trọng tâm và nhân rộng những tấm gương ND sản xuất kinh doanh giỏi từ các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên trong các chi, tổ hội nghề nghiệp, nhằm góp phần nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, tăng nguồn thu nhập cho HVND ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Thanh Hải CTV Hội Nông dân huyện Ba Tri