Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:31

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã Phú Phụng kiểm tra hộ nông dân sản xuất quy trình VietGAP

Nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị kinh tế vườn và liên kết với nhau sản xuất theo hướng VietGAP xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ và Newzealand. Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách vừa phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre kiểm tra hộ nông dân sản xuất đúng qui trình VietGAP và sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có đúng qui trình, để hoàn tất hồ sơ cấp mã vùng trồng cho 22 hộ với 10,6 ha trồng chôm chôm Java. Buổi kiểm tra có đồng chí Võ Tấn Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phụng, đồng chí Trương Văn Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre và cán bộ chuyên môn chi cục cùng tham dự.

Qua kết quả kiểm tra 05 hộ nông dân sản xuất, canh tác chôm chôm đúng theo qui trình và có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng chất cấm theo nhu cầu thị trường Châu Âu, Mỹ và Newzealand.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Phú Phụng thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương thực hiện sản xuất chôm chôm theo hướng VietGAP và quy hoạch mã vùng trồng chôm chôm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Mỹ. Theo đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức tập huấn, huấn dẫn nông dân canh tác theo hướng VietGAP cho 122 hộ nông dân với 47 ha trồng chôm chôm Java và Thái. Từ các hoạt động trên đã giúp người dân tiếp cận được khoa học công nghệ cũng như áp dụng vào canh tác cây chôm chôm, làm nâng giá trị kinh tế vườn lên, tăng thu nhập cho người nông dân. Hướng tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh nhân rộng mô hình và tạo nên một vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn Châu âu và Mỹ.

Võ Tấn Truyền, HND xã Phú Phụng