Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:08

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp

 Hội Nông dân xã Bảo Thuận vừa phối hợp với chi bộ 2 ấp Thạnh Lễ, Thạnh Thới,  tổ chức lễ ra mắt 02 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp  thuộc  02 chi hội ấp Thạnh Lễ, Thạnh Thới. Tham dự buỗi lễ có đồng chí Lê Quang Vinh – UV.BTV  Hội Nông dân huyện Ba Tri, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc  cùng  ban ngành, đoàn thể xã, ấp và  26  hội viên nông dân của 02 ấp tham dự.

Trao quyết định thành lập tổ hội nghề nghiệp

Đây là mô hình đổi mới phương thức tập hợp hội viên theo tinh thần NQ số 04/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp của địa phương, nhằm nâng cao vai trò của Hội Nông dân cơ sở trong việc quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng vào sự đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tăng cường mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 

Văn Minh Nam -HND xã Bảo Thuận, Ba Tri