Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:33

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua các huyện, thành hội năm 2023

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua các huyện, thành hội năm 2023. Tham dự có ông Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân, ông Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 09 huyện, thành phố.

Năm 2023, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, cụ thể, thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời cụ thể hóa giao ước thi đua công tác Hội và phong trào nông dân, giao 14 chỉ tiêu cho các huyện, thành hội thực hiện trong năm 2023, đây là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cho các huyện, thành Hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp dự thảo Giao ước thi đua và bảng giao chỉ tiêu, đề xuất Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cần ban hành hướng dẫn về chỉ tiêu giao ước thi đua về công tác giảm nghèo để các huyện, thành hội căn cứ thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Các huyện, thành hội thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện Giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành hội khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện nội dung giao ước thi đua đến các cơ sở hội thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời phổ biến và vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chương trình, kế hoạch của Hội Nông dân các cấp. Chủ động đổi mới các hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp theo điều kiện từng địa phương, đơn vị; tập trung tuyên truyền chuyển đổi tư duy của nông dân về liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho bà con nông dân.  Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Quan tâm nâng chất hoạt động CLB nông dân tỷ phú dần dần mở rộng và hình thành hợp tác xã; thực hiện tốt các giải pháp giúp nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn xuất khẩu; tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã sầu riêng, chôm chôm, bưởi,… nâng cao giá trị nông sản Bến Tre. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo nhiều nhân tố mới phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao; Chú trọng việc mở rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú; mô hình sản xuất cây giống hoa kiểng Chợ Lách;.... Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp tập trung phối hợp triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân góp phần vận động hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tăng cường chỉ đạo hội cấp cơ sở thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tập trung công tác quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn; duy trì có hiệu quả quỹ thác nguồn vốn ngân hàng; tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu Trung ương giao năm 2023;...

Với phương chăm “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, các cấp hội trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, tích cực triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Ban Xây dựng hội