Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:26

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Chợ Lách ra mắt Hội quán cà phê nông thôn mới

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại ấp Sơn Long xã Sơn Định, Hội Nông dân huyện Chợ Lách tổ chức ra mắt Hội quán cà phê nông thôn mới.

Đồng chí Lê Nhựt Chiêu, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Hồ Thị Hiếu Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Chánh Văn Phòng Hội ND tỉnh, đồng Chí Trần Văn Đém, Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy đến dự.

Hội quán cà phê nông thôn mới được thành lập với 24 thành viên. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi cho hội viên nông dân trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất theo Nguyên tắc 5 cùng: Cùng lĩnh vực lao động, cùng ngành nghề sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi và nguyên tắc 5 tự: Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm. Qua đó, tuyên truyền, vận động các thành viên tích cực tham gia các mô hình sản xuất tiêu biểu và liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất theo hướng mới, kết nối doanh nghiệp với nông dân để liên kết sản xuất, tiêu thụ, hợp tác sản xuất theo hướng sạch, chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Ra mắt Hội quán cà phê nông thôn mới 

Hướng tới, Hội quán sẽ tiếp tục hoàn chỉnh quy chế hoạt động và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia; xây dựng nguồn quỹ hoạt động, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, liên kết và giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; tham quan mô hình làm ăn hiệu quả; mở rộng quan hệ giao lưu với các tổ chức trong và ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong quý 2, Hội Nông dân huyện tiếp tục thành lập Hội quán “ Điểm hẹn nông dân lúc 7 giờ” tại xã Phú Phụng và Hội quán “ Hội quán cà phê nông thôn mới tại xã Vĩnh Hòa”.

Ngọc Lan