Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 20:56

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân huyện Ba Tri với công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

Năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19, các mặt hàng nông sản lên xuống bất thường, nhưng với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) huyện Ba Tri và các cơ sở Hội trong triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào ND huyện nhà có hướng phát triển tốt; các tiêu chí theo giao ước thi đua cũng như các công việc chỉ đạo đột xuất do Tỉnh hội và Huyện ủy chỉ đạo đều đạt khá cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong năm qua, Hội ND huyện Ba Tri đã tăng cường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cấp Hội trong huyện với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn hiệu quả với dịch bệnh Covid – 19, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với vai trò, vị trí và chức năng của mình, năm 2022 Hội ND huyện đã đẩy mạnh các hoạt động, rõ nét là phong trào ND sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, tổ chức triển khai kế hoạch phát động phong trào ND thi đua SXKD giỏi năm 2022. Qua phát động có 20.186 hộ đăng ký đạt 65,05% (so hộ nông nghiệp). Cuối năm bình xét, có 11.789 hộ đạt danh hiệu ND - SXKD giỏi các cấp. Trong đó, cấp TW 365 hộ, cấp tỉnh 2.364 hộ, cấp huyện 2.405 hộ, cấp cơ sở 6.655 hộ.

Hội đã tuyên truyền,vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân (HVND) xây dựng các mô hình kinh tế tập, tổ hợp tác, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp nhu cầu thế mạnh của từng vùng, địa bàn sản xuất đến nay toàn huyện có 25 Hợp tác xã, với 1.295 thành viên, xây dựng 5/5 Tổ hợp tác (THT), với 75 thành viên, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số 109 THT, với 75 thành viên. Đồng thời, năm 2022 Hội đã thành lập mới 46/46 Tổ hội nghề nghiệp, với 417 thành viên, nâng tổng số Tổ hội nghề nghiệp hiện có 518 tổ, với 5.231 thành viên. Qua đó,  Hội đã xây dựng phát triển các mô hình, kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn như: Phối hợp mô hình nuôi cua trong ao tôm của hội viên Nguyễn Văn Chịu, xã An Đức với diện tích 2.800m2; 3.000 con cua giống; mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, xã An Hiệp, với quy mô nhà kính 700 triệu đồng/1.000 m2 trồng được 2.000 dây dưa lưới; mô hình trồng dưa lấy hạt, xã Tân Mỹ với diện tích 12 ha do Công do Công ty Hoàng Gia bao tiêu sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HND xã Tân Thủy 

khảo sát mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn của xã

Bước đầu các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các thành viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong SXKD, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, khai thác tiềm năng lợi thế cho nông dân. Tổng sản lượng sản xuất thủy sản trong năm 126.550 tấn, đạt 100,84% kế hoạch. Đàn bò đạt trên 105 nghìn con; dự án bò sữa hiện đạt số lượng 1.315 con, có 720 con cho sữa. Điểm nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là huyện đã tập trung cho việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, xây dựng vùng sản xuất tập trung với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, để giải quyết vấn đề đầu ra nông sản và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các chuỗi giá trị như: lúa gạo, sản xuất rau màu, bò, chuỗi giá trị tôm, nghêu, tôm khô, cá khô … đã định hình rõ nét, mang tính chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những kết quả đạt được, các cấp hội nông dân huyện Ba Tri được cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao , vị thế vai trò của tổ chức hội ngày càng được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới Hội nông dân huyện Ba Tri tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Thanh Hải CTV Hội Nông dân huyện Ba Tri