Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:03

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Bến Tre

Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2024, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Bưu điện tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp củng cố, xây dựng mới cộng tác viên và vận động hội viên, nông dân mua Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024. 

Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Dương Văn Thắng, cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân và Bưu điện các huyện, thành phố.

Theo kế hoạch phối hợp, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 vận động từ 1.500 hội viên, nông dân trở lên tham gia mua Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 30.000 hội viên, nông dân trở lên mua Bảo hiểm y tế hội gia đình. Qua đó, 02 đơn vị tập trung phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội làm cộng tác viên thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ do Hội Nông dân quản lý thực hiện. Tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình điểm về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

HND và Bưu điện tỉnh thực hiện nghi thức ký kết kế hoạch phối hợp năm 2024

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn đề nghị Hội Nông dân huyện, thành phố phối hợp Bưu điện rà soát những cộng tác viên có nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm để củng cố, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho  đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở. Mỗi huyện, thành Hội chọn  xây dựng mô hình điểm để nhân rộng cách làm hiệu quả có phân công cán bộ phụ trách theo dõi, hỗ trợ đôn đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng kế hoạch truyền thông về vận động hội viên, nông dân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí và ý nghĩa xã hội của chính sách Bảo hiểm từ đó tự giác tham gia mua Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ban Xây dựng hội